A Honvédségi Szemle a Magyar Honvédség kéthavonta megjelenő központi katonai-szakmai folyóirata, amely a korszerű katonai vezetés, a kiképzési tapasztalatok, a szövetségi együttműködés és a műveleti alkalmazás kérdéseivel foglalkozik.

FÓKUSZBAN
Porkoláb Imre ezredes – Nyitrai Mihály alezredes:
Top Gun: A szervezeti tanulási folyamatok megújítása és a tapasztalatfeldolgozó rendszer újragondolása

HADERŐTERVEZÉS, -FEJLESZTÉS
Somodi Zoltán őrnagy – Kiss Álmos Péter:
A hibrid hadviselés fogalmának értelmezése a nemzetközi szakirodalomban

Szabó Miklós Endre alezredes:
A légierő transzformációjának egyik fő területe: a forgószárnyas eszközök következő generációja

Csurgó Attila ezredes:
Az improvizált robbanószerkezetek által teremtett műveleti környezet hatása a mozgásszabadságra, az erők megóvása érdekében végrehajtott fejlesztésekre

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG
Szász Márton alezredes:
A Magyar Honvédség részvétele az Európai Unió által vezetett kiképző misszióban Maliban

VEZETÉS, FELKÉSZÍTÉS
Sári Szabolcs ezredes:
A katonai felkészítés nemzetközi tapasztalatai

Sásik Csaba alezredes:
A katonák, katonacsaládok területi mobilitásának problémaköre

Országné Faragó Éva alezredes:
A 2018-ban katonai szolgálatra toborzott férfiak fizikai mutatóinak elemzése

LOGISZTIKA
Nagy László alezredes:
A katonai helikopterek üzemeltetésének repülő-műszaki biztosítási rendszerében várható változások

HADTÖRTÉNELEM
Cservenka Ferdinánd:
A szlovák Gyorscsoport Załuż környéki harcai

FÓRUM
Róbert Péter:
Horvay János katonai emlékművei a történelem tükrében

SZEMLE
Stepper Péter:
20 év tagság, 30 év együttműködés – és az előttünk álló kihívások

Lázár Zsolt:
A katonai modernitás illúziója

Végh Ferenc ny. vezérezredes:
Nemzetközi szakirodalmi szemle

Gál Csaba ny. mk. ezredes:
Katonai, haditechnikai hírek, információk a nagyvilágból

ABSTRACT

Szerzőink figyelmébe

Honvédségi szemle 2019/6. szám