Nemzetközi környezetben végrehajtott gyakorlatok, sportversenyek, az első világháborúban elesett katonák emlékének ápolása: eseménydúsan teltek a Koszovóban szolgáló magyar váltás első hónapjai.
Az MH KFOR Kontingens 21. váltása 2019. szeptember 22-én vette át a szolgálatot Koszovóban. Az állomány többsége a KFOR Harcászati Tartalék Zászlóalj (KFOR Tactical Reserve Battalion – KTRBN) kötelékében végzi munkáját. A közel 400 fős kontingens további elemekkel is kiegészül, a Magyar Honvédség legnagyobb létszámú missziója a zászlóalj mellett magában foglal felderítő alegységeket, illetve egy összekötő- és megfigyelő csoportot (Liaison Monitoring Team – LMT). Az újonnan kiérkezett két manőverszázad a teljes műveleti készenlét (Full Operational Capability – FOC) elérése érdekében a Pristina melletti Vrelo táborban tartott gyakorlaton bizonyította, hogy felkészült a feladatok ellátására a KFOR parancsnokának közvetlen alárendeltségében. Ezen a vizsgán a zászlóalj minden alegysége érintett volt, hiszen a manőverszázadok sikeres tevékenységéhez a tervezői, hadműveleti, híradó, logisztikai és egészségügyi biztosítás is nélkülözhetetlen. Az erőpróba ugyancsak elősegítette, hogy a tömegkezelést (Crowd and Riot Control – CRC) végrehajtó századok a különböző művelettámogató feladatokat ellátó KFOR-alegységekkel is megfelelő együttműködést alakítsanak ki. Az elmúlt hónapok során számos tréningért is felelt a KTRBN, többek között a Nyugati Regionális Parancsnokság (Regional Command-West – RCW) osztrák és szlovén manőverszázadainak megtartott, a tűziszony (Fire Phobia) leküzdését szolgáló felkészítés lebonyolításáért. A KFOR kötelékében, illetve a Koszovó területén szolgáló más alegységekkel végrehajtott közös gyakorlatok szintúgy nagy jelentőségűek. Ilyen volt például az októberi Cross Training, amelynek keretében az Európai Unió által delegált EULEX békefenntartó misszió lengyel készenléti rendőri századával együtt komplex tevékenységet végeztek a magyar katonák.

További részletek a Magyar Honvéd magazin december 13-án megjelenő számában!